تیم ما

تمرکز اصلی این مجموعه در سال های آتی ارتقاء به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان در آسیای میانه و خاورمیانه خواهد بود شمس پلاست طب برای رسیدن به این هدف خط مشی زیر را سرلوحه خود قرار داده است:

ارتقاء کیفیت محصولات

حفظ نام شمس پلاست طب به عنوان برترین تولیدکننده در کشور

پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی و حمایت از تحقیق و توسعه تکنولوژی در راستای کاهش

آلایندگی های صنعت پلاستیک

افزایش سهم حضور در بازار های بین المللی و داخلی به واسطه افزایش رضایت مشتریان