استرچ غذایی

سلفون استرچ مانع از عبور هوا و گرد و غبار بر روی مواد غذایی میشود. این محصول با وکیوم مواد
غذایی از فاسد شدن سریع آنها جلوگیری می کند. همچنین جلا و شفافیتی که در آن وجود دارد باعث
زیبایی در امر بسته بندی کالا می شود که علی رغم ضخامت کم، استحکام بالایی دارد. همین ویژگی
سبب می شود که به سختی آسیب ببیند.

مطالب اخیر