استفاده از دستگاه دوگانه سوز برای بسته بندی

یکی از دستگاه های موجود برای بسته بندی مقاوم محصولات، دستگاه شیرینگ پک می باشد که کار بسته بندی را به کمک نایلون شیرینگ انجام می دهد. دستگاه های شرینگ پک برقی برای انجام کار خود نیاز به مصرف برق به مقدار زیاد دارند. زیرا عبور نایلون شرینگ از تونل حرارت دهی که به منظور جمع شدن نایلون شرینگ واحاطه کردن محصول صورت می گیرد، به حرارت زیادی نیاز دارد. تامین این حرارت به وسیله المنت های برقی منجر به مصرف برق به میزان زیاد می گردد. بالا رفتن میزان برق مصرفی سبب بالا رفتن هزینه های موجود می شود. بنابراین تولید کنندگان دستگاه هایی را تولید کرده اند که توسط گاز نیز کار می کنند. بنابراین بهترین راه حل برای کاهش میزان برق مصرفی، استفاده از دستگاه های دوگانه سوز برای بسته بندی کالا ها می باشد. این دستگاه ها، دستگاه شیرنگ پک دوگانه سوز نامیده می شوند.

مزیتی که دستگاه شیرنگ پک دوگانه سوز دارد این است که میزان انرژی که این دستگاه ها لازم دارند، نصف انرژی لازم برای دستگاه های برقی می باشد. دلیل این امر این است که تبدیل انرژی گاز به گرما راحت تر از تبدیل انرژی برق به گرما می باشد. به این ترتیب انرژی که توسط گاز مصرف می شود دو برابر کمتر از انرژی است که توسط برق مصرف می شود.

نظر به اینکه هزینه های موجود در تولید و استفاده از یک دستگاه از اهمیت بالایی برخوردار است، بنابراین استفاده از دستگاه هایی که هم انرژی گاز و هم انرژی برق را برای تامین حرارت مورد استفاده قرار می دهند، از اهمیت بالایی برخوردار است.

دستگاه های شیرینگ پک گازی دارای ایمنی بسیار بالایی هستند. با استفاده از این دستگاه ها دمایی که مد نظر است، به سرعت تامین می گردد، دمای ایجاد شده مدت بیشتری ماندگار می ماند و پایداری دما بسیار بالا می باشد.

بنابراین استفاده از یک دستگاه شیرینگ پک گازی نقش مهمی در کاهش هزینه ها ایفا می کند.

مطالب اخیر