دسته‌بندی: اخبار نمایشگاه

نمایشگاه ایران پلاست 99

نمایشگاه ایران پلاست 1399 مصاحبه مدیریت شرکت شمس پلاست طب با شبکه یک سیما بازدید جناب آقای زنگنه وزیر نفت ایران از غرفه شمس پلاست

...